Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 22 tháng 01 năm 2019

Tin tức & sự kiện

CHI BỘ TỔ CHỨC LẾ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

CHI BỘ TỔ CHỨC LẾ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN Thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020 về ...

Mẫu bổ sung lý lịch CC, VC

Quý thầy cô lưu ý nếu có thay đổi về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phải công chứng nộp kèm ...

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 của trường THCS Vinh Hiền đã diễn ra trong tiết trời nắng đẹp, trong không ...

Thi đua ái quốc

http://baomoi.com/tu-chi-thi-cua-trung-uong-dang-den-loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc-cua-chu-tich-ho-chi-minh/c/26338034.epi

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ

http://baomoi.com/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-cong-tac-can-bo/c/26200958.epi

Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người trong công cuộc đổi mới đất nước

http://baomoi.com/van-dung-tu-tuong-cua-chu-tich-ho-chi-minh-ve-phat-huy-nhan-to-con-nguoi-trong-cong-cuoc-doi-moi-dat-nuoc/c/26166811.epi       ...

Thư viện ảnh