Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

 » Thư viện ảnh » Hiến máu tình nguyện ngày 17-01-2014

Hiến máu tình nguyện ngày 17-01-2014