Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » Các chuyên đề » Bồi dưỡng chính trị

Bồi dưỡng chính trị

Cập nhật lúc : 15:13 28/08/2013  

Bài viết thu hoạch 2016-2017 Qua tiếp thu chuyên đề Kết luận số 51 Hội nghị TW6 khóa XI “Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nghập quốc tế”, thầy (cô) nhận thức như thế nào, làm gì để góp phần đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp GD&ĐT.

Số lượt xem : 1

Các tin khác