Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » Các chuyên đề » Bồi dưỡng chính trị

Bồi dưỡng chính trị

Cập nhật lúc : 16:03 17/08/2017  

Bồi dưỡng chính trị 2017-2018 Nghị quyết TW 5 khóa 12

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác