Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » Các chuyên đề » Bồi dưỡng chính trị

Bồi dưỡng chính trị

Cập nhật lúc : 15:16 28/08/2013  

Đề cương Kết luận 51 (Power point)

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác