Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 21 tháng 06 năm 2021

 » Các chuyên đề » Thư viện đạt chuẩn

Thư viện đạt chuẩn

Thư viện đạt chuẩn
Quy định Thư viện đạt chuẩn (Theo Quyết định số 01/2003 của Bộ GD và ĐT ngày 02.01.2003)