Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban Đại diện cha mẹ học sinh

Ban Đại diện cha mẹ học sinh

Cập nhật lúc : 22:28 05/10/2018  

Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2018-2019

Sau Hội nghị Cha mẹ học sinh đầu năm học 2018-2019, đại diện phụ huynh các lớp đã bầu ra được các ông bà đại diện cho lớp mình để thường xuyên liên lạc với nhà trường, nắm bắt thông tin giữa nhà trường với cha mẹ học sinh. Rất mong trong nhiệm kỳ của mình quý vị phụ huynh sẽ góp phần công sức để đưa thành tích giáo dục của nhà trường đi lên.

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN C

Trường THCS Vinh Hiền          
DANH SÁCH  BAN ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019
             
STT Họ tên phụ huynh Phụ huynh học sinh Lớp Nơi ở Số điện thoại Chức danh
1 Bùi Hưng Bùi Hữu Toàn 7/3 Hiền Hòa 2 01676786767 Trưởng ban
2 Nguyễn Đăng Cư Nguyễn Thị Hồng Anh 6/1 Hiền An 2 01684294145 Phó ban
3 Trương Công Đoan Ngọ Trương Công Gia An 7/1 Hiền Vân 2 0906467776 Phó ban
4 Lưu Ngọc Chiến Lưu Hoàng Ngọc Ánh 8/3 thôn 1, Vinh Hải   Ủy viên
5 Nguyễn Thị Linh Lưu Thị Diệu Ly 6/2 Hiền Hòa 2 0961751014 Ủy viên
6 Ngô Thị Ngọc Liên Lê Duy Cường 9/2 Hiền Vân 2 0987197731 Thủ quỹ
7 Trương Công Ân Học sinh đã ra trường   Hiền Hòa 2 0986965054 Ủy viên
8 Phan Ngọc Tùng Học sinh đã ra trường   Hiền Hòa 1 0985660604 Ủy viên
9 Trần Thị Gái Bùi Trần Như Ý 9/1 Hiền An 2 01262730879 Ủy viên
             
        Vinh Hiền, ngày 30 tháng 8 năm 2018
        Trưởng ban  
             
             
             
        Bùi Hưng  

HA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019

Số lượt xem : 488