Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:57 07/08/2013  

Phó Hiệu trưởng

Họ và tên:

Trình độ CMNV

 Nguyễn Đăng Lân

Đại học sư phạm Toán

Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng, Phó bí thư Chi bộ, 
Email:  danglanvh@gmail.com
Điện thoại:  0975001039
Địa chỉ:  Hiền An, Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH (2018-2019)
- Phụ trách chuyên môn; đoàn thể;

- Chỉ đạo tổ chuyên môn: Toán-Lý-Tin, Sinh-Hóa-Địa-CN; Văn phòng;

- Chất lượng đại trà, mũi nhọn; MTCT, KHKT sáng tạo của GV-HS;

- Công tác Thiết bị, Thư viện; Phổ cập; Vệ sinh học đường...

- Theo dõi học sinh khối 7,9;

- Cổng TTQLGD...

Số lượt xem : 1244

Các tin khác