Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 07 tháng 06 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Chi đoàn giáo viên

Chi đoàn giáo viên

Cập nhật lúc : 12:21 17/09/2013  

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hướng dẫn số 22/TW-ĐTN thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

Tải file 1  

Số lượt xem : 1600