Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Chi đoàn giáo viên

Chi đoàn giáo viên

Cập nhật lúc : 12:21 17/09/2013  

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hướng dẫn số 22/TW-ĐTN thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

Tải file 1  

Số lượt xem : 1546