Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 21 tháng 06 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Chi đoàn giáo viên

Chi đoàn giáo viên

Cập nhật lúc : 12:21 17/09/2013  

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hướng dẫn số 22/TW-ĐTN thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

Tải file 1  

Số lượt xem : 1768