Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Lý - Tin

Tổ Toán - Lý - Tin

Cập nhật lúc : 10:40 29/08/2013  

Tổ Toán - Lý - Tin

Điện thoại:
Email: toanlytinvinhhien@gmail.com

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Thầy Trương Trần Bảo Ngọc
Chuyên môn:ĐHSP Toán
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:0988158795
Email: baongocvh1978@gmail.com
  
Tổ phó: Thầy Trần Nhất Phương
Chuyên môn:ĐHSP Tin
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:0983874619
Email: nhatphuongvh.edu@gmail.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG TỔ
STT Họ tên Chuyên môn Điện thoại

Email

Đảng Viên
1  Trương Trần Bảo Ngọc ĐHSP Toán  0988158795   baongocvh1978@gmail.com  X
2

Nguyễn Thị Kiều My

ĐHSP Vật Lý

0962618673

 mynguyen.dhsphue@gmail.com

 
3

Trần Nhất Phương

ĐHSP Tin

0983874619

 nhatphuongvh.edu@gmail.com

X

4 Nguyễn Thị Diệu Huyền ĐHSP Lý  01657279991   nguyenthidieuhuyenvh@gmail.com  
5 Đặng Trình

ĐHSP Toán  

01686289685   trinhdang00110@gmail.com  
 6

Nguyễn Văn Hòa

ĐHSP Toán  

01686650615   thayhoa1959@gmail.com  
7 Nguyễn Văn Khanh CĐSP Toán - Lý  01692459589  nguyenvankhanhvh@gmail.com  
8 Hồ Thị Thúy Hằng ĐHTH Tin  0905554948   hangca88@gmail.com  
       

 

 

Số lượt xem : 2454

Các tin khác