Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 29 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Tổ Toán - Lý - Tin

Tổ Toán - Lý - Tin

Cập nhật lúc : 10:40 29/08/2013  

Tổ Toán - Lý - Tin

Điện thoại:
Email: toanlytinvinhhien@gmail.com

Giới thiệu sơ lược về tổ ở đây
...
...
Tổ trưởng: Thầy Trương Trần Bảo Ngọc
Chuyên môn:ĐHSP Toán
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:0988158795
Email: baongocvh1978@gmail.com
  
Tổ phó: Thầy Trần Nhất Phương
Chuyên môn:ĐHSP Tin
Lĩnh vực phụ trách:
Điện thoại:0983874619
Email: nhatphuongvh.edu@gmail.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TRONG TỔ
STT Họ tên Chuyên môn Điện thoại

Email

Đảng Viên
1  Trương Trần Bảo Ngọc ĐHSP Toán  0988158795   baongocvh1978@gmail.com  X
2

Nguyễn Thị Kiều My

ĐHSP Vật Lý

0962618673

 mynguyen.dhsphue@gmail.com

 
3

Trần Nhất Phương

ĐHSP Tin

0983874619

 nhatphuongvh.edu@gmail.com

X

4 Nguyễn Thị Diệu Huyền ĐHSP Lý  01657279991   nguyenthidieuhuyenvh@gmail.com  
5 Đặng Trình

ĐHSP Toán  

01686289685   trinhdang00110@gmail.com  
 6

Nguyễn Văn Hòa

ĐHSP Toán  

01686650615   thayhoa1959@gmail.com  
7 Nguyễn Văn Khanh CĐSP Toán - Lý  01692459589  nguyenvankhanhvh@gmail.com  
8 Hồ Thị Thúy Hằng ĐHTH Tin  0905554948   hangca88@gmail.com  
       

 

 

Số lượt xem : 2737

Các tin khác