Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 15:16 13/03/2014  

Tổ Văn Phòng

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

STT Họ tên Ngày sinh Chuyên môn Chức vụ email
1 Trương Văn Hải 27/5/1963 ĐHSP Ngữ văn Hiệu trưởng vanhaitvh@gmail.com
2 Nguyễn Đăng Lân 6/2/1962 ĐHSP Toán Phó hiệu trưởng danglanvh@gmail.com
3 Đoàn Thị Nguyễn Thương 30/4/1982 TC Hành chính văn thư Tổ trưởng thuongdoannguyenthuong@gmail.com
4 Trần Quy 3/6/1958 TC Kế toán Tổ phó quyvinhhien@gmail.com
5 Hoàng Văn Nha 22/7/1977 ĐHSP Thể dục thể thao TPT Đội hoangnhavh@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thu Trang 20/01/1982 TC Văn thư lưu trữ Nhân viên trangvhien@gmail.com
7 Võ Phước Hoàng Anh 26/5/1983
Bảo vệ

 

     8    Nguyễn Thị Thúy Hằng  21.7.1987      CĐ Thư viện         Quản thủ thư viện

Số lượt xem : 1220