Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng

Cập nhật lúc : 15:16 13/03/2014  

Tổ Văn Phòng

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

STT Họ tên Ngày sinh Chuyên môn Chức vụ email
1 Trương Văn Hải 27/5/1963 ĐHSP Ngữ văn Hiệu trưởng vanhaitvh@gmail.com
2 Nguyễn Đăng Lân 6/2/1962 ĐHSP Toán Phó hiệu trưởng danglanvh@gmail.com
3 Đoàn Thị Nguyễn Thương 30/4/1982 TC Hành chính văn thư Tổ trưởng thuongdoannguyenthuong@gmail.com
4 Trần Quy 3/6/1958 TC Kế toán Tổ phó quyvinhhien@gmail.com
5 Hoàng Văn Nha 22/7/1977 ĐHSP Thể dục thể thao TPT Đội hoangnhavh@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thu Trang 20/01/1982 TC Văn thư lưu trữ Nhân viên trangvhien@gmail.com
7 Võ Phước Hoàng Anh 26/5/1983
Bảo vệ

 

     8    Nguyễn Thị Thúy Hằng  21.7.1987      CĐ Thư viện         Quản thủ thư viện

Số lượt xem : 995