Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN » Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Giáo viên sáng tạo, học sinh hứng thú
(TNO)-Đó là phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em mà 2 giáo sư - tiến sĩ (GS-TS) Joan Shin và Jodi Crandall - trường ĐH Maryland (Mỹ) tập huấn ...