Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 21 tháng 06 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc : 14:27 22/04/2021  

Đề cương ôn tập và ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 năm học 2020-2021 các môn học
Đề cương ôn tập và ma trận đề kiểm tra, đánh giá Học Kỳ II năm học 2020 - 2021

Giáo viên theo dõi để ôn tập cho học sinh kịp thời.

Tải file 1  

Số lượt xem : 293

Các tin khác