Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 21 tháng 06 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN » Phương pháp dạy học- Chuyên đề

Phương pháp dạy học- Chuyên đề

Quy trình xây dựng bài học hoặc chủ đề
Quy trình xây dựng bài học (chủ đề)

  • Ứng dụng CNTT
    Trao đổi về soạn giảng ứng dụng Công nghệ thông tin (Trương Văn Hải, THCS ...

Trang 1/2
1 2