Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

 » CHUYÊN MÔN » Phương pháp dạy học- Chuyên đề

Phương pháp dạy học- Chuyên đề

Quy trình xây dựng bài học hoặc chủ đề
Quy trình xây dựng bài học (chủ đề)

  • Ứng dụng CNTT
    Trao đổi về soạn giảng ứng dụng Công nghệ thông tin (Trương Văn Hải, THCS ...

Trang 1/2
1 2