Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc : 08:27 21/10/2017  

Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, đảo và đầm phá

(GV tải đề án trong file đính kèm)

1. Căn cứ vào đề án, tăng cường công tác giáo dục tài nguyên môi trường, biển, đảo và đầm phá quản lý tổng hợp vùng bờ, xây dựng kế hoạch phù hợp, triển khai đề án theo hướng dạy lồng ghép, tích hợp vào nội dung, chương trình và kế hoạch dạy học giai đoạn 2017 – 2020 phù hợp với đặc điểm tình hình của trường và thực tế giảng dạy của mỗi một giáo viên.

2. Giáo viên bộ môn tổ chức dạy lồng ghép, tích hợp một số nội dung liên quan đề án vào trong một số môn học, trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm.

3. Tổ chức tuyên truyền các nội dung trong đề án phù hợp, thiết thực để giáo dục ý thức cũng như trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ tài nguyên môi trường, về vị trí tầm quan trọng và sự cần thiết phải tổ chức, quản lý việc khai thác sử dụng tài nguyên biển một cách hiệu quả và bền vững.

Tải file 1  

Số lượt xem : 113

Các tin khác