Dạy tức là học hai lần''

Ngày 28 tháng 09 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN » Hoạt động chuyên môn

Hoạt động chuyên môn

Cập nhật lúc : 08:07 06/06/2020  

Đề cương ôn tập môn vật lý học kỳ II năm học 2019-2020 Đề cương ôn tập, ma trận đề kiểm tra HK II môn Vật lý năm học 2019-2020

Đây là đề cương có thay đổi so với cũ. GV lưu ý .

Tải file 1  

Số lượt xem : 1

Các tin khác