Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc : 09:23 16/10/2017  

Kế hoạch dạy học môn GDCD 2017-2018

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BẬC THCS

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Áp dụng từ năm học 2017-2018

LỚP 6

Cả năm 37 tuần = 37 tiết

Học kì I: 19 tuần x 1tiết/tuần = 19 tiết

 Học kì II: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

HỌC KÌ I

TUẦN

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG

1

1

1

Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

2 & 3

2 & 3

2

Siêng năng, kiên trì (Câu c phần gợi ý truyện đọc không ycầu HS trả lời)

4

4

3

Tiết kiệm

5

5

4

Lễ độ (Câu c phần gợi ý truyện đọc không yêu cầu HS trả lời)

6

6

5

Tôn trọng kỉ luật

7

7

6

Biết ơn

8

8

7

Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

9

9

 

Kiểm tra viết 1 tiết

10

10

8

Sống chan hòa với mọi người

11

11

9

Lịch sự, tế nhị (Nội dung mục a,b phần “ Nội dung bài học ’’ bổ sung một số ví dụ về hành vi giao tiếp thể hiện lịch sự, tế nhị)

 

12 & 13

 

12 & 13

 

10

Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội(Nội dung mục a,b,c phần “ Nội dung bài học” chỉ cần nêu được thế nào là tích cực tự giác trong HĐTT và HĐXH)

14 & 15

14 & 15

11

Mục đích học tập của HS (bỏ bài tập d)

16

16

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

17

17

 

Ôn tập học kì I

18

18

 

Kiểm tra học kì I

19

19

 

Trả bài kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

TUẦN

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG

20 & 21

20 & 21

12

Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

22 & 23

22 & 23

13

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (bỏ tình huống 2 và bài tập b)

 

24 & 25

 

24 & 25

 

14

Thực hiện trật tự an toàn giao thông (Cập nhật số liệu mới về tình hình tai nạn giao thông: Nội dung “trẻ em dưới 12 tuổi không được đi xe đạp người lớn” chuyển sang đọc thêm)

26 & 27

26 & 27

15

Quyền và nghĩa vụ học tập

28

28

 

Kiểm tra viết 1 tiết

29 & 30

29 & 30

16

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

31

31

17

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

32

32

18

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

33 & 34

33 & 34

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

35

35

 

Ôn tập học kì II

36

36

 

Kiểm tra học kì II

37

37

 

Trả bài kiểm tra học kì II

LỚP 7

Cả năm 37 tuần = 37 tiết

Học kì I: 19 tuần x 1tiết/tuần = 19 tiết

 Học kì II: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

HỌC KÌ I

TUẦN

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG

1

1

1

Sống giản dị

2

2

2

Trung thực

3

3

3

Tự trọng (Câu hỏi b-phần truyện đọc không yêu cầu HS trả lời)

4 & 5

4 & 5

5

Yêu thương con người (Câu c-phần truyện đọc không yêu cầu HS trả lời)

6

6

6

Tôn sư trọng đạo

7

7

7

Đoàn kết, tương trợ (Câu c-phần truyện đọc không yêu cầu HS trả lời)

8

8

 

Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết

9

9

 

Kiểm tra viết 1 tiết

10

10

8

Khoang dung

11 & 12

11 & 12

9

Xây dựng gia đình văn hóa

13

13

10

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

14

14

11

Tự tin

15 &16

15 & 16

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

17

17

 

Ôn tập học kì I

18

18

 

Kiểm tra học kì I

19

19

 

Trả bài kiểm tra học kì I

HOC KÌ II

TUẦN

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG

20 &21

20 & 21

12

Sống và làm việc có kế hoạch

22

22

13

Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

23 & 24

23 & 24

14

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (Cập nhật số liệu mới về thông tin, sự kiện)

25 & 26

25 & 26

15

Bảo vệ di sản văn hóa (Câu e phần quan sát ảnh không yêu cầu HS trả lời, bỏ bài tập a)

27

27

 

Kiểm tra viết 1 tiết

28 & 29

28 & 29

16

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo (Câu hỏi gợi ý b,d,đ phần thông tin sự kiện không yêu cầu HS trả lời)

 

30 & 31

 

30 & 31

 

17

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Thông tin 2 phần thông tin sự kiện và sơ đồ phân công BMNN chuyển sang đọc thêm, câu hỏi gợi ý b,c,d,đ phần sơ đồ phân cấp BMNN và câu hỏi gợi ý b sau sơ đồ phân cấp BMNN không yêu cầu HS trả lời, Bỏ bài tập b,c,d)

32 & 33

32 & 33

18

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

34

34

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

35

35

 

Ôn tập học kì II

36

36

 

Kiểm tra học kì II

37

37

 

Trả bài kiểm tra học kì II

  

LỚP 8

Cả năm 37 tuần = 37 tiết

Học kì I: 19 tuần x 1tiết/tuần = 19 tiết

 Học kì II: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

HỌC KÌ I

TUẦN

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG

1

1

1

Tôn trọng lẽ phải

2

2

2

Liêm khiết (Câu hỏi b phần đặt vấn đề không yêu cầu HS trả lời)

3

3

3

Tôn trọng người khác

4

4

4

Giữ chữ tín

5

5

5

Pháp luật và kỉ luật

6

6

6

Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

7

7

7

Ngoại khóa: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội

8

8

8

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

9

9

 

Kiểm tra viết 1 tiết

10

10

9

Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư

11

11

10

Tự lập

12 & 13

12 & 13

11

Lao động tự giác và sáng tạo

14 & 15

14 & 15

12

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

16

16

 

Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

17

17

 

Ôn tập học kì I

18

18

 

Kiểm tra học kì I

19

19

 

Trả bài kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

TUẦN

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG

20 & 21

20 & 21

13

Phòng chống tệ nạn xã hội

22

22

14

Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

23

23

15

Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

24

24

16

Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

25

25

17

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

26

26

18

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

27

27

 

Kiểm tra viết 1 tiết

28

28

19

Quyền tự do ngôn luận

29 & 30

29 & 30

20

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

31 & 32

31 & 32

21

Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

33 & 34

33 & 34

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

35

35

 

Ôn tập học kì II

36

36

 

Kiểm tra học kì II

37

37

 

Trả bài kiểm tra học kì II

  

LỚP 9

Cả năm 37 tuần = 37 tiết

Học kì I: 19 tuần x 1tiết/tuần = 19 tiết

 Học kì II: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết

HỌC KÌ I

TUẦN

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG

1

1

1

Chí công vô tư

2

2

2

Tự chủ

3

3

3

Dân chủ và kỉ luật (Câu b phần đặt vấn đề và bài tập 3 không yêu cầu HS trả lời)

4

4

4

Bảo vệ hòa bình (Mục 3 phần nội dung bài học đọc thêm)

5

5

5

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

6

6

6

Hợp tác cùng phát triển

7 & 8

7 & 8

7

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

9

9

 

Ôn tập chuẩn bị kiểm tra 1 tiết

10

10

 

Kiểm tra viết 1 tiết

11 & 12

11 & 12

8

Năng động, sáng tạo

13

13

9

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả (Câu hỏi gợi ý a phần đặt vấn đề không yêu cầu HS trả lời)

14

14

10

Ngoại khóa: Lý tưởng sống của thanh niên

15 & 16

15 & 16

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

17

17

 

Ôn tập học kì I

18

18

 

Kiểm tra học kì I

19

19

 

Trả bài kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

TUẦN

TIẾT

BÀI

NỘI DUNG

20 & 21

20 & 21

12

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

22 & 23

22 & 23

13

Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

24 & 25

24 & 25

14

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (BT 4 không yêu cầu HS làm)

26

26

 

Ôn tập kiểm tra 1 tiết

27

27

 

Kiểm tra viết 1 tiết

 

28 & 29

 

28 & 29

 

15

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân (Không nêu khái niệm về trách nhiệm các loại pháp lí mà thực hiện ngay trong khi dạy các loại vi phạm pháp luật; Bỏ bài tập 3)

30 & 31

30 & 31

16

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (Bỏ BT4,6)

32

32

17

Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

33

33

18

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

34

34

 

Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học

35

35

 

Ôn tập học kì II

36

36

 

Kiểm tra học kì II

37

37

 

Trả bài kiểm tra học kì II

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 397

Các tin khác