Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc : 09:22 16/10/2017  

Kế hoạch dạy học môn Ngu van 6 2017-2018

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BẬC THCS

 MÔN NGỮ VĂN

 

                                      Áp dụng từ năm học: 2017- 2018

 

LỚP 6

Cả năm: 37 tuần

Học kỳ I: 19 tuần

Học kỳ II: 18 tuần

140 tiết, 2 tuần dự trữ

72 tiết, 1 tuần dự trữ

68 tiết, 1 tuần dự trữ

Học kì I

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung bài dạy

1

1

1,2

Sơ lược về truyện dân gian; Hướng dẫn đọc thêm: Con Rồng cháu Tiên - Bánh chưng bánh giầy.

3

1

Từ và cấu tạo từ tiếng Việt.

4

1

Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt.

2

5

2

Thánh Gióng.

6

2

Thánh Gióng.

7

2

Từ mượn.

8

2

Tìm hiểu chung về văn tự sự.

3

9

3

Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

10

3

Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.

11

3

Nghĩa của từ.

12

3

Sự việc và nhân vật trong văn bản tự sự.

4

13

4

Hướng dẫn đọc thêm: Sự tích hồ Gươm.

14

4

Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

15

4

Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

16

4

Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.

5

17

4

Bài tập làm văn số 1.

18

4

Bài tập làm văn số 1.

19

5

Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

20

5

Lời văn và đoạn văn tự sự.

6

21

6

Thạch Sanh.

22

6

Thạch Sanh.

23

6

Chữa lỗi dùng từ.

24

6

Trả bài viết số 1

7

25

7

Em bé thông minh.

26

7

Em bé thông minh.

27

7

Chữa lỗi dùng từ. ( Tiếp )

28

 

Kiểm tra Văn.

8

29

7

Luyện nói kể chuyện.

30

8

Luyện nói kể chuyện

31

8

Hướng dẫn đọc thêm: Cây bút thần.

32

8

Danh từ. (Dạy danh từ riêng và danh từ chung)

9

33

8

Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự.

34

9

Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự. (Luyện tập)

35

9

Hướng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng.

36

9

Thứ tự kể trong văn tự sự.

10

37

9

Bài Tập làm văn số 2.

38

9

Bài Tập làm văn số 2.

39

10

Ếch ngồi đáy giếng.

40

10

Thầy bói xem voi.

11

41

10

Luyện tập: Danh từ.

42

 

Trả bài kiểm tra Văn.

43

10

Luyện nói kể chuyện.

44

11

Cụm danh từ.

12

45

11

Hướng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

46

11

Kiểm tra Tiếng Việt

47

11

Trả bài Tập làm văn số 2.

48

11

 Luyện tập xây dựng bài văn tự sự - Kể chuyện đời thường

13

49

12

Bài Tập làm văn số 3.

50

12

Bài Tập làm văn số 3.

51

12

Treo biển - Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới áo mới.

52

12

Số từ và lượng từ.

14

53

12

Kể chuyện tưởng tượng.

54

13

Ôn tập truyện dân gian.

55

13

Ôn tập truyện dân gian.

56

 

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt.

15

57

13

Chỉ từ.

58

13

Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

59

13

 Đọc thêm: Con hổ có nghĩa (Luyện tập kể chuyện tưởng tượng)

60

14

Động từ.

16

61

14

Cụm động từ.

62

15

Đọc thêm: Mẹ hiền dạy con; Luyện tập:Kể sáng tạo chuyện trên

63

15

Tính từ và cụm tính từ.

64

14

Trả bài viết số 3.

17

65

16

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.

66

16

Ôn tậpTiếng Việt

 

 

Ôn tập  làm văn tự sự

 

 

Ôn tập làm văn tự sự

18

 

 

Ôn tập Văn bản

 

 

Ôn tập Tiếng Việt

67

16

Kiểm tra học kì I ( Tổng hợp )

68

16

Kiểm tra học kì I ( Tổng hợp )

19

69

17

Hoạt động ngữ văn/ Thi kể chuyện

70

17

Hoạt động ngữ văn/ Thi kể chuyện

71

17

Chương trình địa phương : Ngữ văn

72

17

Trả bài học kì

 

 

 

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung bài dạy

20

73

18

Bài học đường đời đầu tiên.

74

18

Bài học đường đời đầu tiên.

75

18

 Phó từ.

76

18

Tìm hiểu chung về văn miêu tả.

21

77

19

Sông nước Cà Mau.

78

19

Sông nước Cà Mau.

79

19

So sánh.

80

19

Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.

22

81

20

Bức tranh của em gái tôi.

82

20

Bức tranh của em gái tôi.

83

20

Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.

84

20

Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.

23

85

21

Vượt thác.

86

21

So sánh. ( tiếp )

87

21

Chương trình địa phương: Tiếng Việt.

88

21

Phương pháp tả cảnh. Ra đề bài Tập làm văn số 5. (Làm ở nhà)

24

89

22

Buổi học cuối cùng.

90

22

Buổi học cuối cùng.

91

22

Nhân hoá.

92

22

Phương pháp tả người.

25

93

23

Đêm nay Bác không ngủ.

94

23

Đêm nay Bác không ngủ.

95

23

Ẩn dụ. (Chọn nội dung nhận diện và bước đầu phân tích tác dụng của ẩn dụ)

96

23

Luyện nói về văn miêu tả.

26

97

 

Kiểm tra Văn.

98

24

Trả bài Tập làm văn số 5.

99

24

Lượm.

100

24

Lượm. Hướng dẫn đọc thêm: Mưa.

27

101

24

 Hoán dụ. (Chọn nội dung nhận diện và bước đầu phân tích ác dụng của hoán dụ)        

102

24

Tập làm thơ bốn chữ.

103

25

Cô Tô.

104

25

Cô Tô.

28

105

25

Bài tập làm văn số 6.

106

25

Bài tập làm văn số 6.

107

25

Các thành phần chính của câu.

108

26

Thi làm thơ 5 chữ.

29

109

26

Cây tre Việt Nam.

110

26

Cây tre Việt Nam  - Hướng dẫn đọc thêm: Lòng yêu nước

111

26

Câu trần thuật đơn.

112

27

Câu trần thuật đơn có từ là.

30

113,114

27

Hướng dẫn đọc thêm: Lao xao; Luyện tập:Câu trần thuật đơn; câu trần thuật đơn có từ là

115

 

Kiểm tra Tiếng Việt.

116

27

Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 6.

31

117

28

Ôn tập truyện và kí.

118

28

Câu trần thuật đơn không có từ là.

119

28

Ôn tập văn miêu tả.

120

29

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ.

32

121

28

Bài Tập làm văn số 7.

122

28

Bài Tập làm văn số 7.

123

29

Đọc thêm: Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử; Luyện tập chữa lỗi chủ ngữ vị ngữ.

124

29

Viết đơn.

33

125

30

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.

126

30

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.

127

30

Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ.(Tiếp)

128

30

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi.

34

129

31

Đọc thêm: Động Phong Nha; Luyện tập viết đoạn văn miêu tả.

130

31

Ôn tập về dấu câu: (Dấu chấm, dấu chấm phẩy, dấu chấm than).

131

32

Ôn tập về dấu câu: (Dấu phẩy ).

132

31

Trả bài kiểm Tiếng Việt, trả bài Tập làm văn số 7.

35

133

32

Tổng kết phần văn và Tập làm văn.

134

32

Tổng kết phần văn và Tập làm văn.

135

34

Tổng kết phần Tiếng Việt.

136

33

Ôn tập tổng hợp.

36

137

33

Ôn tập tổng hợp

 

 

Ôn tập làm văn Miêu tả

 

 

Ôn tập văn bản

 

 

Ôn tập  Tiếng Việt

37

137

 

Kiểm tra học kì II ( Tổng hợp ).

138

 

Kiểm tra học kì II ( Tổng hợp ).

139

33

Chương trình Ngữ văn địa phương.

140

33

Trả bài kiểm tra học kì II.

 

Số lượt xem : 101

Các tin khác