Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc : 09:35 16/10/2017  

Kế hoạch dạy học môn Ngu van 8 2017-2018

LỚP 8

Cả năm: 37 tuần

Học kỳ I: 19 tuần

Học kỳ II: 18 tuần

140 tiết, 2 tuần dự trữ

72 tiết, 1 tuần dự trữ

68 tiết, 1 tuần dự trữ

 

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung bài dạy

1

1

1

Tôi đi học.

2

1

Tôi đi học. (tt)

3

1

Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Ôn tập các biện pháp tu từ (Liệt kê, so sánh, ấn dụ, hoán dụ).

4

1

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.

2

5

2

Trong lòng mẹ.

6

2

Trong lòng mẹ. (tt)

7

2

Trường từ vựng.

8

2

Bố cục của văn bản.

3

9

3

Tức nước vỡ bờ.

10

3

Xây dựng đoạn văn trong văn bản.

11

3

Viết bài Tập làm văn số 1.

12

3

Viết bài Tập làm văn số 1.

4

13

4

Lão Hạc.

14

4

Lão Hạc.

15

4

Từ tượng hình, từ tượng thanh.

16

4

Liên kết các đoạn văn trong văn bản.

5

17

5

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.

18

5

Tóm tắt văn bản tự sự.

19

5

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự.

20

5

Trả bài Tập làm văn số 1.

6

21

6

Cô bé bán diêm.

22

6

Cô bé bán diêm. (tt)

23

6

Trợ từ, thán từ.

24

6

Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

7

25

7

Đánh nhau với cối xây gió.

26

7

Đánh nhau với cối xây gió. (tt)

27

7

Tình thái từ.

28

7

Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

8

29

8

Chiếc lá cuối cùng.

30

8

Chiếc lá cuối cùng. (tt)

31

8

Chương trình địa phương phần (Tiếng Việt)

32

8

Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

9

33

9

Hai cây phong.

34

9

Hai cây phong. (tt)

35

9

Bài Tập làm văn số 2.

36

9

Bài Tập làm văn số 2.

10

37

9

Nói quá.

38

10

Ôn tập truyện kí Việt Nam.

39

10

Thông tin về ngày trái đất năm 2000.

40

10

Nói giảm, nói tránh.

11

41

 

Kiểm tra Văn.

42

10

Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

43

11

Câu ghép.

44

11

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.

12

45

12

Ôn dịch thuốc lá.

46

12

Ôn dịch thuốc lá. (tt)

47

12

Câu ghép. (tiếp)

48

12

Phương pháp thuyết minh.

13

49

11

Trả bài kiểm tra Văn, Bài tập làm văn số 2.

50

13

Bài toán dân số.

51

13

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.

52

13

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh.

14

53

14

Dấu ngoặc kép.

54

14

Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng.

55

14

Bài Tập làm văn số 3.

56

14

Bài Tập làm văn số 3.

15

57

14

Chương trình địa phương. ( phần Văn )

58

15

Đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

59

15

Đập đá ở Côn Lôn

60

15

Ôn luyện về dấu câu.

16

61

16

Ôn tập Tiếng Việt.

62

15

Thuyết minh về một thể loại văn học.

63

16

Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội; Luyện tập về dấu câu (dấu hai chấm, dấu ngoặc kép)

64

16

Kiểm tra Tiếng Việt.

17

65

16

Trả bài Tập làm văn số 3.

66

17

Ông đồ

67

17

Ông đồ - Hướng dẫn đọc thêm Hai chữ nước nhà

68

 

Trả bài kiểm tra Tiếng Việt.

18

 

 

Ôn tập làm văn thyết minh

 

 

Ôn tập làm văn thuyết minh

 

 

Ôn tập Tiếng Việt

 

 

Ôn tập văn bản

19

69

17

Kiểm tra học kì I.( Tổng hợp )

70

17

Kiểm tra học kì I.( Tổng hợp )

71

17

Hoạt động ngữ vă Làm thơ 7 chữ.

72

 

Trả bài học kì I.

 

 

 

 

 

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung bài dạy

20

73

18

Nhớ rừng.

74

18

Nhớ rừng.

75

18

Câu nghi vấn.

76

18

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.

21

77

19

Quê hương..

78

19

Khi con tu hú.

79

19

Câu nghi vấn. ( Tiếp )

80

19

Thuyết minh về một phương pháp. ( cách làm )

22

81

20

Tức cảnh Pác Bó.

82

20

Câu cầu khiến.

83

20

Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.

84

20

Ôn tập về văn bản thuyết minh.

23

85

21

Ngắm trăng, Đi đường.

86

21

Ngắm trăng, Đi đường.

87

21

Câu cảm thán.

88

21

Câu trần thuật.

24

89

21

Bài tập làm văn số 5.

90

21

Bài tập làm văn số 5.

91

22

Chiếu dời đô.

92

22

Câu phủ định.

25

93

22

Chương trình địa phương phần. ( Tập làm văn )

94

23

Hịch tướng sĩ.

95

23

Hịch tướng sĩ.

96

23

Hành động nói.

26

97

23

Trả bài Tập làm văn số 5.

98

24

Nước Đại Việt ta.

99

24

Nước Đại Việt ta.

100

24

Hành động nói. ( Tiếp )

27

101

24

 Ôn tập về luận điểm. Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

102

25

Bàn về phép học.

103

25

Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm.

104

26

Hội thoại.

28

105

25

Bài Tập làm văn số 6.

106

25

Bài Tập làm văn số 6.

107

26

Thuế máu.

108

26

Thuế máu.

29

109

26

Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

110

27

Đi bộ ngao du.

111

27

Đi bộ ngao du.

112

27

Hội thoại. ( Tiếp )

30

113

27

Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

114

28

Kiểm tra Văn.

115

28

Lựa chọn trật tự từ trong câu.

116

28

Trả bài tập làm văn số 6.

31

117

28

Tìm hiểu yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

118

29

Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục.

119

29

Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục.

120

29

Lựa chọn trật tự từ trong câu ( Luyện tập )

32

121

29

Luyện tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

122

30

Chương trình địa phương ( phần Văn )

123

30

Bài Tập làm văn số 7.

124

30

Bài Tập làm văn số 7.

33

125

30

Chữa lỗi diễn đạt ( Lỗi lô-gíc ).

126

31

Ôn tập phần Tiếng Việt. (học kì II)

127

31

Văn bản tường trình.

128

31

Luyện tập làm bài văn tường trình

34

129

32

Trả bài kiểm tra Văn.

130

32

Kiểm tra Tiếng Việt.

131

31

Tổng kết phần Văn.( Chọn nội dung phù hợp ở 3 bài để ôn)

132

33

Tổng kết phần Văn.( Chọn nội dung phù hợp ở 3 bài để ôn)

35

133

32

Trả bài tập làm văn số 7.

134

34

Ôn tập phần Tập làm văn.

 

 

Ôn tập làm văn nghị luận

 

 

Ôn tập làm văn nghị luận

36

 

 

Ôn tập văn bản

 

 

Ôn tập Tiếng Việt

135

33

Kiểm tra học kì II. ( Tổng hợp )

136

33

Kiểm tra học kì II. ( Tổng hợp )

37

137

32

Văn bản thông báo.

138

33

Chương trình địa phương. ( phần Tiếng Việt )

139

34

Luyện tập làm văn bản thông báo.

140

 

Trả bài học kì II.

Số lượt xem : 99

Các tin khác