Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc : 09:36 16/10/2017  

Kế hoạch dạy học môn Ngu van 9 2017-2018

LỚP 9

Cả năm: 37 tuần

Học kỳ I: 19 tuần

Học kỳ II: 18 tuần

175 tiết, 2 tuần dự trữ

90 tiết, 1 tuần dự trữ

85 tiết, 1 tuần dự trữ

 

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung bài dạy

1

1

1

Phong cách Hồ Chí Minh.

2

1

Phong cách Hồ Chí Minh.

3

1

Các phương châm hội thoại.

4

1

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

5

1

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

2

6

2

Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.

7

2

Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.

8

2

Các phương châm hội thoại. ( tiếp)

9

2

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

10

2

Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh,

3

11

3

Tuyên bố thế giới về quyền…trẻ em.

12

3

Tuyên bố thế giới về quyền…trẻ em.

13

3

Các phương châm hội thoại. (tiếp)

14

3

Bài Tập làm văn số 1.

15

3

Bài Tập làm văn số 1.

4

16

4

Chuyện người con gái Nam Xương.

17

4

Chuyện người con gái Nam Xương.

18

3

Xưng hô trong hội thoại.

19

4

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.

20

4

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (Đọc thêm);Thực hành nói trước lớp văn bản “Lão Hạc” và “Chuyện người con gái Nam Xương”.

5

21

4

Sự phát triển của từ vựng.

22

5

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (Đọc thêm); Luyện tập tóm tắt văn bản trên.

23

5

Hoàng Lê nhất thống chí. (hồi thứ 14)

24

5

Hoàng Lê nhất thống chí. (hồi thứ 14)

25

5

Sự phát triển của từ vựng. (tiếp)

6

26

6

Truyện Kiều của Nguyễn Du.

27

6

Truyện Kiều của Nguyễn Du

28

6

Chị em Thuý Kiều.

29

6

Cảnh ngày xuân.

30

6

Thuật ngữ.

7

31

6

Trả bài Tập làm văn số 1.

32

7

Kiều ở lầu Ngưng Bích.

33

7

Kiều ở lầu Ngưng Bích.

34

6

Miêu tả trong văn tự sự.

35

7

Trau dồi vốn từ..

8

36

7

Bài Tập làm văn số 2.

37

7

Bài Tập làm văn số 2

38

8

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

39

8

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.

40

8

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.

9

41

 

Ôn tập văn học trung đại(trang 134-sgk)

42

9

Chương trình địa phương phần văn.

43

9

Tổng kết từ vựng ( Từ đơn, từ phức…Từ nhiều nghĩa)

44

9

Tổng kết từ vựng ( Từ đồng âm…Trường từ vựng)

45

9

Trả Bài Tập làm văn số 2

10

46

 

Kiểm tra truyện trung đại.

47

10

Đồng chí.

48

10

Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

49

10

Tổng kết về từ vựng. (Sự phát triển của từ vựng,…Trau dồi vốn từ)

50

10

Nghị luận trong văn bản tự sự.

11

51

11

Đoàn thuyền đánh cá.

52

11

Đoàn thuyền đánh cá.

53

11

Tổng kết về từ vựng. (Từ tượng thanh, từ tượng hình…)

54

11

Tập làm thơ tám chữ.

55

 

Trả bài kiểm tra văn.

12

56

11

Bếp lửa.

57

11

Bếp lửa.

58

12

Ánh trăng.

59

12

Ánh trăng. Hướng dẫn đọc thêm “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”.

60

12

Tổng kết từ vựng. ( Luyện tập tổng hợp)

13

61

12

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

62

13

Làng.

63

13

Làng.

64

13

Chương trình địa phương.  (Phần Tiếng Việt)

65

13

Đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.

14

66

13

Luyện nói : Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.

67

14

Lặng lẽ Sa Pa.

68

14

Lặng lẽ Sa Pa.

69

14

Bài Tập làm văn số 3.

70

14

Bài Tập làm văn số 3.

15

71

14

Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại…Cách dẫn gián tiếp

72

15

Chiếc lược ngà.

73

15

Chiếc lược ngà.

74

15

Người kể chuyện trong văn bản tự sự.( Đọc thêm ); Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng miêu tả nội tâm.

75

15

Kiểm tra Tiếng Việt.

16

76

16

Cố hương. ( Phần chữ nhỏ không dạy )

77

16

Cố hương. ( Phần chữ nhỏ không dạy )

78

16

Cố hương. ( Phần chữ nhỏ không dạy )

79

16

Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

80

17

Trả bài Tập làm văn số 3.

17

81

17

Trả bài kiểm tra tiếng Việt, kiểm tra Văn.

82

15

Ôn tập Tập làm văn.

83

16

Ôn tập Tập làm văn.

84

 

Ôn tập Tâp làm văn. ( tiếp)

85

 

Tập làm thơ tám chữ. (tiếp tiết 54)

18

 

 

Ôn tập làm văn tự sự (kết hợp các yếu tố.)

 

 

Ôn tập làm văn tự sự (kết hợp các yếu tố.)

 

 

Ôn tập thơ hiện đại

 

 

Ôn tập truyện hiện đại

 

 

Ôn tập Tiếng Việt

19

86

16

Kiểm tra học kì I ( Tổng  hợp )

87

16

Kiểm tra học kì I ( Tổng  hợp )

88

17

Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ.

89

 

Ôn tập tổng hợp

90

17

Trả bài kiểm tra Học kì I.

 

 

 

 

 

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung bài dạy

20

91

18

Bàn về đọc sách.

92

18

Bàn về đọc sách.

93

18

Khởi ngữ.

94

18

Phép phân tích và tổng hợp.

95

18

Luyện tập phân tích và tổng hợp.

21

96

19

Tiếng nói của văn nghệ.

97

19

Tiếng nói của văn nghệ.

98

19

Các thành phần biệt lập.

99

19

Nghi luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

100

19

Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

22

101

19

Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần TLV. (làm ở nhà)

102

20

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

103

20

Các thành phần biệt lập. ( tiếp)

104

20

Bài Tập làm văn số 5.

105

20

Bài Tập làm văn số 5.

23

106

21

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông – ten.

107

21

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông – ten.

108

20

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

109

21

Liên kết câu và liên kết đoạn văn.

110

22

Liên kết câu và liên kết đoạn văn. ( Luyện tập)

24

111

22

Hướng dẫn đọc thêm: Con cò

112

22

Luyện tập viết bài văn ngắn cảm nhận về hình ảnh người mẹ từ bài thơ “Con Cò” – Chế Lan Viên.

113

22

Cách làm bài văn nghị luận về vấn đề tư tưởng,đạo lý

114

22

Cách làm bài văn nghị luận về vấn đề tư tưởng,đạo lý

115

22

Trả bài Tập làm văn số 5.

25

116

23

Mùa xuân nho nhỏ.

117

23

Viếng lăng Bác.

118

23

Nghị luận về một tác phẩm truyện. ( hoặc đoạn trích)

119

23

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện. (hoặc đoạn trích)

120

23

Luyện tập bài nghị luận về tác phẩm truyện. (hoặc đoạn trích) Ra đề Tập làm văn số 6 làm ở nhà

26

121

24

Sang thu.

122

24

Nói với con.

123

24

Nghĩa tường minh, hàm ý.

124

24

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

125

24

Cách làm bài nghị luận về đoạn thơ bài thơ.

27

126

25

Mây và sóng.

127

25

Ôn tập về thơ.

128

25

Nghĩa tường minh, hàm ý. ( tiếp)

129

 

Kiểm tra văn ( phần thơ )

130

27

Luyện nói Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

28

131

 

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

132

 

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

133

25

Trả bài Tập làm văn số 6

134

 

Bài Tập làm văn số7

135

 

Bài Tập làm văn số7

29

136

27

Hướng dẫn dọc thêm: Bến quê.

137

 

Trả bài kiểm tra Văn (phần thơ)

138

27

Ôn tập Tiếng Việt 9

139

 

Ôn tập Tiếng Việt 9

140

 

Chương trình địa phương.  ( Phần Tiếng Việt )

30

141

28

Những ngôi sao xa xôi.

142

28

Những ngôi sao xa xôi.

143

28

Chương trình địa phương phần.  ( Phần Tập làm văn)

144

28

Biên bản.

145

28

Trả bài Tập làm văn số 7.

31

146

29

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang.

147

29

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang.

148

29

Tổng kết ngữ pháp.

149

29

Luyện tập viết biên bản.

150

29

Hợp đồng.

32

151

30

Bố của Xi-mông.

152

30

Bố của Xi-mông.

153

30

Ôn tập về truyện.

154

30

Tổng kết ngữ pháp. ( tiếp)

155

31

Kiểm tra văn (phần truyện)

33

156

31

Con chó Bấc.

157

31

Con chó Bấc.

158

31

Kiểm tra Tiếng Việt.

159

31

Luyện tập viết hợp đồng.

160

32

Tổng kết văn học nước ngoài.

34

161

32

Bắc Sơn.

162

32

Bắc Sơn.

163

32

Bắc Sơn.

164

32

Tổng kết Tập làm văn.

165

 

Luyện tập Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích.

35

166

 

Luyện tập Nghị luận về bài thơ đoạn thơ.

167

 

Luyện tập Nghị luận về bài thơ đoạn thơ.

168

33

Tổng kết văn học

169

34

Tổng kết văn học

170

 

Trả bài kiểm tra Văn, Tiếng Việt

36

 

 

Ôn tập làm văn nghị luận(tư tưởng ,đạo lý)

 

 

Ôn tập làm văn nghị luận(văn học)

 

 

Ôn tập Tiếng Việt

 

 

Ôn tập thơ hiện đại

 

 

Ôn tập truyện hiện đại

37

171

33

Kiểm tra Học kì II. ( Tổng hợp )

172

33

Kiểm tra Học kì II. ( Tổng hợp )

173

34

Thư, điện.

174

34

Thư, điện.

175

 

Trả bài kiểm tra học kì II.

 

Số lượt xem : 89

Các tin khác