Thứ Hai, 25/05/2020

Buổi sáng

-   7 giờ 00: Chào cờ đầu tuần -Hội ý giáo viên chủ nhiệm .

-    Thực hiện chương trình tuần 26 

-  Tăng cường kiểm tra đánh giá học sinh

Buổi chiều

-  16 giờ 30: Chào cờ khối chiều. -Hội ý giáo viên chủ nhiệm.

Thứ Ba, 26/05/2020

Buổi sáng

-   Dạy học bình thường.

-  Các tổ tăng cường kiểm tra kế hoạch dạy học.

Buổi chiều

-   Dạy học bình thường.

-  Các tổ tăng cường kiểm tra kế hoạch dạy học.

Thứ Tư, 27/05/2020

Buổi sáng

-   Dạy học bình thường.

Buổi chiều

-   Dạy học bình thường.

Thứ Năm, 28/05/2020

Buổi sáng

-   7 giờ 30:Snh hoạt Hội đồng bộ môn tại THCS Lộc Trì ( Thầy Lân, Cô Hiền, Cô Ái, Thầy Vĩnh, Thầy Ân) 1 ngày

-  Dạy học bình thường- Tăng cường dạy bù bổ sung kiến thức cho học sinh.

Buổi chiều

-  Dạy học bình thường

-  Các lớp vệ sinh phong quang sân trường

Thứ Sáu, 29/05/2020

Buổi sáng

-    Dạy học bình thường

-   Các lớp vệ sinh phong quang sân trường

Buổi chiều

-  Dạy học bình thường

-  Các lớp vệ sinh phong quang sân trường

Thứ Bảy, 30/05/2020

Buổi sáng

-    Dạy học bình thường

-  Các lớp vệ sinh phong quang sân trường

Buổi chiều

-   Dạy học bình thường

-  Các lớp vệ sinh phong quang sân trường

Chủ Nhật, 31/05/2020

Buổi sáng

- Nghỉ 

Buổi chiều

- Nghỉ