Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 06:06 24/05/2020  

Tuần 22 năm 2020
Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/05/2020)

-   7 giờ 00: Chào cờ đầu tuần -Hội ý giáo viên chủ nhiệm .

-    Thực hiện chương trình tuần 26 

-  Tăng cường kiểm tra đánh giá học sinh

-  16 giờ 30: Chào cờ khối chiều. -Hội ý giáo viên chủ nhiệm.

Thứ Ba
(26/05/2020)

-   Dạy học bình thường.

-  Các tổ tăng cường kiểm tra kế hoạch dạy học.

-   Dạy học bình thường.

-  Các tổ tăng cường kiểm tra kế hoạch dạy học.

Thứ Tư
(27/05/2020)

-   Dạy học bình thường.

-   Dạy học bình thường.

Thứ Năm
(28/05/2020)

-   7 giờ 30:Snh hoạt Hội đồng bộ môn tại THCS Lộc Trì ( Thầy Lân, Cô Hiền, Cô Ái, Thầy Vĩnh, Thầy Ân) 1 ngày

-  Dạy học bình thường- Tăng cường dạy bù bổ sung kiến thức cho học sinh.

-  Dạy học bình thường

-  Các lớp vệ sinh phong quang sân trường

Thứ Sáu
(29/05/2020)

-    Dạy học bình thường

-   Các lớp vệ sinh phong quang sân trường

-  Dạy học bình thường

-  Các lớp vệ sinh phong quang sân trường

Thứ Bảy
(30/05/2020)

-    Dạy học bình thường

-  Các lớp vệ sinh phong quang sân trường

-   Dạy học bình thường

-  Các lớp vệ sinh phong quang sân trường

Chủ Nhật
(31/05/2020)

- Nghỉ 

- Nghỉ 

Tải file