In trang

MẪU kiểm điểm chất lượng đảng viên năm 2019(bổ sung)
Cập nhật lúc : 16:23 04/12/2019

Các đồng chí đảng viên nghiên cứu và thực hiện theo mẫu