Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 05:59 15/06/2018  

Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và Thông báo số 1819/TB-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của UBND huyện Phú Lộc về tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018,

Phòng Giáo dục & Đào tạo thông báo đến các trường trực thuộc, nhóm cá nhân và cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp về cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 như sau:

- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: 15/8/2018.

- Vòng sơ khảo, vòng chung kết: 8-9/2018.

- Tổng kết và trao giải thưởng: 9/2018.

Mẫu hồ sơ đăng ký, thể lệ cuộc thi và các thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên website: skhcn.thuathienhue.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ về Cơ quan thường trực cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018, địa chỉ : 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại: 0234.3833859/0916.921854, fax: 0234.3845093, hộp thư điện tử: nvntuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn.

Số lượt xem : 259

Các tin khác