Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 12:55 29/09/2018  

Góp ý dự thảo
Đề nghị Cán bộ giáo viên và nhân viên góp ý kiến và gửi về Hiệu trưởng trước ngày 03/10/2018 theo địa chỉ : nguyenthanhvinhhien@gmail.com. Vì đây là gấp về thời gian nên đề nghị quý thầy cô nghiên cứu kỹ và gửi đúng thời gian

Tải file 1  

Số lượt xem : 231

Các tin khác