Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 12:55 29/09/2018  

Góp ý dự thảo
Đề nghị Cán bộ giáo viên và nhân viên góp ý kiến và gửi về Hiệu trưởng trước ngày 03/10/2018 theo địa chỉ : nguyenthanhvinhhien@gmail.com. Vì đây là gấp về thời gian nên đề nghị quý thầy cô nghiên cứu kỹ và gửi đúng thời gian

Tải file 1  

Số lượt xem : 135

Các tin khác