Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 29 tháng 09 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 05:58 15/06/2018  

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXIV, năm 2018
Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXIV, năm 2018

Thực hiện Chương trình phối hợp số 05-CTr/ĐTN-SGDĐT- TCĐCN ngày 27/4/2018 giữa Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ giai đoạn 2018 - 2023; nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào thi đua học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh phong trào tin học trẻ, phát hiện bồi dưỡng tài năng tin học trẻ trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXIV, năm 2018 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực CNTT trong các trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tạo cơ hội để các học sinh thể hiện tài năng về kiến thức tin học của mình, qua đó chọn lựa và bồi dưỡng các tài năng trẻ.

3. Tuyển chọn các em đạt thành tích cao tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Phần thi chung

Tất cả học sinh đăng ký tham gia dự thi thuộc các cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đăng ký dự thi theo từng đối tượng như sau:

- Học sinh Tiểu học (Bảng A)

- Học sinh Trung học Cơ sở (Bảng B)

- Học sinh Trung học Phổ thông (Bảng C)

2. Thi phần mềm sáng tạo

Các học sinh có sản phẩm phần mềm sáng tạo được đăng ký dự thi Bảng D, trong đó:

- Học sinh Tiểu học (Bảng D1)

- Học sinh Trung học Cơ sở (Bảng D2)

- Học sinh Trung học Phổ thông (Bảng D3)

Đối với các phần mềm sáng tạo đã dự thi lần trước phải được bổ sung, nâng cấp nếu đăng ký dự thi năm nay.

3. Thi lập trình phần cứng

- Dành cho cấp Trung học Cơ sở (Bảng E2), Trung học Phổ thông (Bảng E3). Lập trình trên nền tảng nguồn mở Arduino kèm thư viện hỗ trợ tương tác với phần cứng và truyền tin để điều khiển thiết bị.

- Ban Tổ chức Hội thi khuyến khích các thí sinh làm phần mềm sáng tạo và lập trình phần cứng, dự thi theo nhóm, mỗi nhóm tối đa không quá 3 thí sinh.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Phần thi chung

a) Bảng A (thời gian thi 120 phút): 

- Thi trắc nghiệm (30 phút): Kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, tư duy suy luận lôgic.

- Thi thực hành (90 phút): Sử dụng ngôn ngữ LOGO để lập trình giải những bài toán thuộc chương trình Tiểu học; tạo tệp trình diễn có chèn tranh, ảnh do thí sinh tự vẽ, hoặc sử dụng ngôn ngữ lập trình kéo thả SCRATCH để giải những bài toán thuộc chương trình tiểu học.

b) Bảng B (thời gian thi 150 phút): Viết chương trình dựa trên thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) hoặc C/C++ (trên DevC++) do hội đồng giám khảo cung cấp để hỗ trợ tìm ra kết quả của một số bài toán cho trước hoặc sử dụng ngôn ngữ lập trình kéo thả SCRATCH.

c) Bảng C (thời gian thi 150 phút): Viết chương trình dựa trên thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) hoặc C/C++ (trên DevC++).

2. Thi phần mềm sáng tạo

a) Thí sinh sử dụng tất cả các công cụ (phầm mềm, phần cứng) hiện có để xây dựng phần mềm sáng tạo (PMST) phục vụ học tập, giải trí,…Khuyến khích xây dựng PMST trên thiết bị di động, trên nền tảng các hệ điều hành IOS, Android, Windows Phone.

Nếu PMST tham khảo mã nguồn mở, trong bản thuyết minh phải chỉ rõ những phần tham khảo, địa chỉ tham khảo, những ý tưởng tham khảo bộ mã nguồn mở.

b) Tất cả các PMST được đóng gói cài đặt cùng với mã nguồn dưới dạng đĩa CD, Flash RAM.

c) Tất cả PMST dự thi của các thí sinh gửi về Ban Tổ chức được Hội đồng Giám khảo đánh giá và lựa chọn ra các phần mềm xuất sắc nhất để tham gia vòng chung khảo tại Hội thi toàn quốc.

Thí sinh dự thi PMST tự trình bày sản phẩm và trả lời các câu hỏi vấn đáp của Hội đồng Giám khảo.

d) Tiêu chí chung để đánh giá phần mềm sáng tạo

- Tính sáng tạo: Ý tưởng mới, giải pháp mới.

- Tính thực tiễn: Khả năng áp dụng vào thực tế cao, tầm nhìn của sản phẩm.

- Giao diện: Thân thiện, mỹ thuật.

- Cài đặt sản phẩm: Giải pháp, trợ giúp, đóng gói cài đặt.

- Hoàn thiện sản phẩm: Hồ sơ thuyết minh, phong cách trình bày.

3. Thi lập trình phần cứng

- Lập trình trên nền tảng nguồn mở Arduino (ngôn ngữ lập trình C) kèm thư viện hỗ trợ tương tác với phần cứng và truyền tin để điều khiển thiết bị.

- Ban Tổ chức sẽ tổ chức hướng dẫn lập trình trên các thiết bị di động cho học sinh và thí sinh tham gia (thông tin chi tiết sẽ có thông báo sau).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian: Dự kiến ngày 18 tháng 6 năm 2018.

2. Địa điểm: Dự kiến trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, số 70, đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi thí sinh bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi hoặc danh sách đăng ký tham dự Hội thi do nhà trường xác nhận (theo mẫu).

- Phiếu dự thi phần mềm sáng tạo hoặc danh sách đăng ký tham dự Hội thi do nhà trường xác nhận (theo mẫu).

2. Hồ sơ gửi về bộ phận thường trực của Hội thi - Ban Thanh niên Trường học Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Số 32, đường Trần Thúc Nhẫn, thành phố Huế trước ngày 06/4/2018.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải phần thi chung

Bảng A:  Khối Tiểu học

- 01 Giải nhất

- 01 Giải nhì

- 02 Giải ba

- 04 Giải khuyến khích 

Bảng B: Khối Trung học Cơ sở

- 01 Giải nhất

- 01 Giải nhì

- 02 Giải ba

- 03 Giải khuyến khích

Bảng C: Khối Trung học Phổ thông

- 01 Giải nhất

- 01 Giải nhì

- 02 Giải ba

- 03 Giải khuyến khích

2. Giải phần mềm sáng tạo

Bảng D1. Khối Khối Tiểu học

- 01 Giải nhất

- 01 Giải nhì

- 02 Giải ba

Bảng D2. Khối Trung học Cơ sở

- 01 Giải nhất

- 01 Giải nhì

- 02 Giải ba

Bảng D3. Khối Trung học Phổ thông

- 01 Giải nhất

- 01 Giải nhì

- 02 Giải ba

3. Giải lập trình phần cứng

Bảng E2. Khối Trung học Cơ sở

- 01 Giải nhất

- 01 Giải nhì

- 02 Giải ba

Bảng E3. Khối Trung học Phổ thông

- 01 Giải nhất

- 01 Giải nhì

- 02 Giải ba

VII. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC

  1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thi:

- Đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban.                                                            

- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban.

- Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Phó Trưởng Ban.

- Đại diện lãnh đạo các Ban của Tỉnh Đoàn, Thành viên.

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Chính trị, tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành viên.

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban của Trường Cao  đẳng Công nghiệp Huế, Thành viên.

2. Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm tổ chức triển khai Hội thi theo Kế hoạch và yêu cầu đã đề ra.

3. Thường trực Ban Tổ chức Hội thi là Tỉnh Đoàn.

VIII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi, chịu trách nhiệm về chương trình, nội dung của lễ khai mạc, lễ tổng kết, nội dung thi của các bảng; mời Ban Giám khảo Hội thi.

- Tuyên truyền rộng rãi tới các đối tượng đội viên, đoàn viên thanh niên của các trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi.

- Chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành Đoàn chủ động phối hợp với các phòng Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch tuyển chọn đội hình tham gia Hội thi cấp tỉnh.

- Phối hợp với các ban ngành tổ chức Hội thi để tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Hội thi cấp Trung ương.

- Tuyên truyền, quảng bá Hội thi trên hệ thống thông tin báo chí của Trung ương và địa phương.

- Vận động các đơn vị, cá nhân tài trợ, hỗ trợ cho Hội thi; chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Hội thi.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Giới thiệu đại diện Lãnh đạo Sở tham gia Ban Tổ chức.

- Giới thiệu cán bộ, giáo viên ra đề thi cho các khối Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông.

- Giới thiệu cán bộ, giáo viên tham gia Ban Giám khảo.

- Phối hợp với trường Cao đẳng Công nghiệp Huế bồi dưỡng đội tuyển Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Hội thi cấp Trung ương.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các trường Trung học trực thuộc phối hợp với các huyện, thị, thành Đoàn tuyển chọn học sinh tham gia Hội thi; tuyên truyền, quảng bá các thông tin về Hội thi đến với giáo viên và học sinh.

3. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

- Là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện đảm bảo cần thiết khác phục vụ lễ khai mạc, lễ tổng kết và quá trình tổ chức Hội thi.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng đội tuyển Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Hội thi cấp Trung ương.

- Tài trợ kinh phí trao giải thưởng.

- Cử cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, chấm thi và phục vụ Hội thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXIV, năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các trường Trung học trực thuộc Sở phối hợp để triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch.

(Thông tin về Hội thi, liên hệ bộ phận thường trực - Ban Thanh niên Trường học Tỉnh Đoàn, Số 32, đường Trần Thúc Nhẫn - TP. Huế,  điện thoại: 0234.383.3535, Email: tntruonghochue@gmail.com).

TM. BTV TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Phương Hiền

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Tân

TRƯỜNG CĐCN HUẾ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Cung Trọng Cường

                 Nơi nhận:

-   BTV Tỉnh ủy;

-   TT UBND tỉnh;                                         

-   Ban TG, DV, UBKT, BTC, VP Tỉnh ủy;          (Để báo cáo)

-   VP HĐND, UBND Tỉnh;

-   Ban TC, TNTH, TT KHCN&TTT TW Đoàn;

-   Sở GD&ĐT;

-   Tỉnh Đoàn;

-   Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế;

-   BTV các Huyện, Thị, Thành Đoàn;

-   Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố;       (để thực hiện)

các trường Trung học trực thuộc Sở;

-   Website Tỉnh Đoàn;

-   Website Ngành GD&ĐT;

-   Lưu: TNTH, VP TĐ, VT Sở GD&ĐT, P.CTTT-HSSV, TCĐCN Huế.

Số lượt xem : 466

Các tin khác