Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 05 tháng 03 năm 2021

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:05 12/11/2020  

Hướng dẫn xây dựng Ứng dụng CNTT năm học 2020-2021

Quý thầy cô nghiên cứu hướng dẫn ứng dụng CNTT của Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Phú Lộc để áp dung vào công việc của cá nhân mình. Quý thầy cô là tổ trưởng chuyên môn, vp nghiên cứu phổ biến đến giáo viên nhân viên của tổ và báo cáo tình hình thực hiện ứng dụng CNTT của tổ mình vào sở kết học kỳ I năm học 2020-2021 và các mốc tiêp theo. 

Số lượt xem : 38

Các tin khác