Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 13:09 08/04/2020  

Kế hoạch khai báo y tế toàn cơ quan


Đề nghị Cán bộ giáo viên khai báo đầy dủ theo công văn

Tải file

Số lượt xem : 119

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác