Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 06 năm 2021

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:06 23/12/2020  

Quy trình tham gia bồi dưỡng chương trình GDPT mới trên trang mang


Quy trình tham gia bồi dưỡng chương trình mới 2018 trên trang mạng https://taphuan.csdl.edu.vn

GV  vào để xem các hướng dẫn

Tải file

Số lượt xem : 69

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác