Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh