Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 29 tháng 05 năm 2020

 » Video

Video

HĐGDNGLL 26 tháng 3 năm 2017


Không thể hiển thị video, vui lòng thêm Video Code Youtube hoặc đính kèm file video vào

Kỷ niệm thành lập trường


https://youtu.be/jveijJqfjlM